Basında/Etkinliklerde “Şenlik”

Filiz Gazi, Gazete Duvar: Şenlik sitesi içinde kusmak olan bir anıyla başladı.
20 Ocak 2021.

Aslı Uluşahin, Artı TV, Senem Esen ile söyleşi, Şenlik Blog açıldı, Ocak 2021.

Büşra Uygun, Kiraz Akın Şenlik’i Anlatıyor, NewsLab Türkiye.

Evin Arslan, Anılar Üzerinden Kadınların Gündelik Tarihi, Gazeteciler Cemiyeti Genç Gazeteciler ve Bağımsız Medya Projesi. Mart 2021.

Dijital Çağda Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm, Konuşmacı: Kiraz Akın. SU Gender,